Mechanika maszyn rolniczych

Kosiarka rotacyjna Mini Z-041/2, Z-041, Z-041/1 i Z-041/2 przeznaczona jest do koszenia zielonek niskołodygowych (traw, lucerny itp.), zbieranych do bezpośredniego skarmiania lub do dalszej przeróbki np.: silosowania, na susz lub siano.

Kosiarka może być użytkowana na łąkach i polach niezakamienionych w warunkach terenowych pól płaskich lub lekko pofalowanych o nachyleniu terenu
do 12°.

Użytkowanie jej w innych warunkach będzie rozumiane jako niezgodne z przeznaczeniem.
Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną, obsługi i naprawy wg zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania
zgodnego z przeznaczeniem.

Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółową charakterystyką i zapoznane z zasadami postępowania
w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny bez zgody producenta mogązwolnić