Posiadamy aktualny certyfikat dotyczący wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Kosiarka rotacyjna zawieszana Z 041; Z 041/1; Z 041/2; Z 041/M, spełnia wszystkie postanowienia zawarte w certyfikacie i deklaracji zgodności.